“My conclusion …

“My conclusion was strengthened when I saw that all these occupations were only of the body and for the body; while man, possessing a greater thing than the body–namely a soul–ought rather to bestow his principal care upon that and seek its well-being above all other things.” THE LABYRINTH OF THE WORLD AND THE PARADISE OF THE HEART (1631) and in Czech version “Labyrint světa a ráj srdce“.

Jan Amos Komenský. (28 March 1592, Moravia – 15 November 1670, Amsterdam).
Teacher, educator, philosopher and writer.

Díla pedagogická

 • Didactica – tj. umění umělého vyučování.
  Původně byla psána česky, vyšla latinsky. Stanovuje tu obecně platné vyučovací zásady:

  1. Učit se musí od mládí.
  2. Povinná školní docházka (chytří, hloupí, chudí, bohatí, …).
  3. Názorné vyučování.
  4. Nutnost určitého stupně vzdělání, horlivost.
  5. Přiměřenost látky k věku.
  6. Vše převádět do praxe.
  7. Vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu.
  8. Nutnost stálého opakování.
  9. Žák má být současně učitelem.
  10. Vyučování má být zábavné.
  Tyto zásady byly skutečně průlomové až revoluční. Bojuje zde proti mechanickému učení, tvrdí, že vzdělání má být zdarma.
  (Taken from Czech wiki).

 

 

 

 

Advertisements